Kallelse årsmöte

För mer information om Stagefight Sweden eller stagefight i allmänhet, skicka ett mail till info@stagefightsweden.se.

Stagefight Sweden

DRAMATISK KAMP FÖR SCEN OCH FILM

Årsmöte

 

Härmed kallas Stagefight Swedens medlemmar till årsmöte

 

onsdagen den 19 juli klockan 20.00

på Nordic Stage Fight Society’s sommarworkshop

i Rakvere, Estland

 

På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning inklusive motioner kommer att publiceras på www.stagefightsweden.se den 12 juli.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 juli.

 

Nomineringar lämnas till valberedningens sammankallande, Alexandra Ekelöf, på alexandra.ekelof@gmail.com.

 

Ombudsröstning är tillåten enligt stadgarna. Telenärvaro via exempelvis mobil eller Skype kommer att anordnas om det är praktiskt genomförbart på platsen. Kontakta styrelsen@stagefightsweden.se för detaljer.